top of page

Solmuja parisuhteessa?

Tuppaako teillä syntymään riitaa ja mökötystä? Ymmärrättekö toisianne jatkuvasti väärin? Ärsyttääkö lähes kaikki, mitä toinen sanoo tai tekee - tai ei sano eikä tee? Tuntuuko kumppani kovin etäiseltä?

Kenties kärsit kroonisesta hali- ja seksipulasta. Intohimo voi olla haalea muisto eikä yhdessä ole pidetty hauskaa aikoihin. Arvostuskin on vähissä. Kireyttä ja pahaa mieltä sen sijaan piisaa. Mielessäsi kaihertaa pettymys: Odotin meiltä enemmän!

Haluatko tätä samaa lisää maailman tappiin? Sen päätät sinä. Nimittäin: Jos kaiken tekee samoin, saa samaa. Toinen vaihtoehto on hakea muutosta suhteeseen. Suhde olette te.

Jos ette saa suhteenne solmuja auki omin konstein, tulkaa rohkeasti miettimään suhteenne tilaa parisuhdeammattilaisen luo. Saatte uusia näkökulmia ja arjen työkaluja. Samalla parisuhdetaidot, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaidot, kohentuvat.

Solmuja parisuhteessa? Parisuhdekoulusta arjen työkaluja parisuhdepulmiin.

Älä odottele - asiat eivät korjaannu tekemättä mitään

Parit katuvat usein sitä, etteivät hakeneet apua aiemmin. Amerikkalaistutkimusten mukaan ammattilaisen pakeille hakeudutaan keskimäärin kuusi vuotta liian myöhään. Meillä Suomessa tilanne on todennäköisesti huonompi, sillä parisuhdeneuvonnan, -terapian ja -valmennuksen kynnys on korkea. Hampaat irvessä vaan sinnitellään - ja kärsitään.

Tai sitten väsytään taistelemaan, lyödään hanskat tiskiin ja erotaan. Kumppanille lopullinen päätös voi tulla isona yllätyksenä.

Entäpä jos parisuhteen kriisi onkin elämän tarjoama mahdollisuus parantaa suhdettanne?

Mikä on Solmuja parisuhteessa ® ?

Kun suhde on tarpeeksi huono, ainoa tie on päästä POIS. Muutos suuntaan tai toiseen on vääjäämätön. Muutos onkin Solmu-menetelmän avainsana.

Solmuja parisuhteessa ® -työskentely on selkeärakenteinen prosessi, jossa selvitetään parisuhdekriisiä eri näkökulmista. Prosessissa on kahdeksan askelta, ja se etenee vaiheittain menneisyyden tutkailusta kohti tulevaisuuden suunnitelmia. Kullakin askeleella on oma teemansa.

Ohjelma on Kataja ry:n rekisteröimä. Sitä on kehitetty pitkään asiakastyössä parisuhdeterapeuttien ja muiden parisuhdetyön ammattilaisten avulla pari- ja ryhmäohjauksessa. Olen Kataja ry:n kouluttama ja hyväksymä Solmuja parisuhteessa ® -parineuvoja ja ryhmäohjaaja.

Voit osallistua Solmu-työskentelyyn yhdessä kumppanin kanssa parineuvontana tai turvallisessa pienryhmässä muiden kriisissä olevien parien kanssa. Jos kumppanisi ei suostu tulemaan työskentelyyn, voin valmentaa sinua yksinkin yksilövalmennuksessa (vaikkapa Parisuhteen vuorovaikutustaidot tai Parisuhdehuolto).

Solmu-työskentelyyn kuluu työkirja, jonka tehtäviä teet yksin ja kumppanin kanssa. "Läksyt" ja "kenttätyöt" kuuluvat olennaisesti prosessiin.

Työskentelumenetelmänä ovat keskustelut, paridialogityöskentely, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset / mietintämyssyharjoitteet tapaamisissa ja kotona (yhdessä ja erikseen).

Kenelle Solmuja parisuhteessa ® sopii?

Valmennusasiakkaillani on moninaisia syitä hakeutua pakeilleni. Yleisimmät syyt ovat yksinäisyys parisuhteessa, tyytymättömyys arkeen, riitaisuus, vuorovaikutuksen ongelmat ja tunnesuhteen kuihtuminen. Täyttymättömät odotukset aiheuttavat molemmille pettymystä ja katkeruutta.

Solmu-työskentely vaatii molemmilta sitoutumista ja voimavaroja mennä eteenpäin. Työskentely ei sovellu (ainakaan yksinään) parisuhteeseen heijastuvan vakavan masennuksen, päihde- tai välivaltaongelmien ratkaisuun eikä silloin, kun kumppan(e)illa on meneillään sivusuhde. Niihin saatte apua muualta.

Kyse ei ole pariterapiasta eikä Solmu-työskentelystä saa Kela-korvausta.

Syyllisjahdista vastuunottoon

Solmu-menetelmä lähtee siitä, että kukaan toinen ei voi ratkaista ongelmia puolestasi, vaan sinun täytyy itse tehdä työ - yhdessä kumppanisi kanssa. Parisuhde on kahden kauppa. Parisuhde olette te.

Solmu-menetelmässä ei koskaan jahdata syyllistä - se kun ei toinna mitään. Solmuhan ei ole koskaan pelkästään jomman kumman syy, vaan molemmat osapuolet ovat siihen osallisia tavalla tai toisella. Osallisuus solmun syntymiseen on eri asia kuin syyllisyys.

Periaate on: Yhdessä olemme solmun (tai useampia) solmineet ja sitä kiristäneet, ja yhdessä solmua selvitämme.

Miten solmua avataan?

Matkan aikana solmua katsotaan useista näkökulmista ja muodostetaan kokonaisymmärrys tilanteesta. Kriisin keskellä selkeä rakenne selkeyttää omien kokemusten, tunteiden ja ajatusten jäsentämiseen. Mieli on usein kaaoksessa, kun suhteen ongelmat eivät ole vielä kunnolla hahmottuneet eikä tiedä, mitä haluaa ja mitä ei. Vähitellen vahvistuu tunne siitä, mitä haluan ja en halua ja mikä on realistisesti mahdollista.

Työskentelyn aluksi solmulle annetaan nimi eli määritellään ristiriita: mistä siinä on kysymys, mikä on ongelman ydin. Sen jälkeen katsomme tilannetta menneisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, mitä kaikkea solmuun liittyy. Tarkastelette ohjatusti tosiasioita, tunteita ja kehon viestejä. Päämääränä on ymmärtää sekä pään että sydämen tasolla paremmin solmuun johtaneita asioita ja jakaa omaa ymmärrystä myös kumppanille.

Sitten siirrymme nykyisyyteen: solmua katsotaan tästä hetkestä käsin. Solmun jäsentäminen perustuu aiemmissa tapaamisissa tiedostettuihin ja ymmärrettyihin asioihin. Miksi minun mielestäni parisuhteemme on solmussa? Lisäksi hahmotatte oman elämänne tärkeitä asioita (arvoja ja tarpeita) myös yleisemmin. Miten minulle tärkeät asiat toteutuvat arjessa ja parisuhteessa?

Sitten siirrämme katseen kohti tulevaisuutta. Pohditte omia unelmia, toiveita ja tahtoa. Sen jälkeen muodostatte yhteisen päämäärän riippumatta siitä, päätättekö jatkaa parisuhdetta vai erota.

Sanoista tekoihin -kerta ohjaa etsimään vaihtoehtoja, jotka vievät päämäärän konkreettisen toiminnan tasolle. Teette yhteisen toimintasopimuksen. Lopuksi testaatte sopimuksianne arjessanne. Riittääkö muutos vai ei?

Parisuhdekoulusta parivalmennusta parisuhdepulmiin.

Jatkammeko yhdessä vai erikseen?

Työskentely on haastava mutta myös erittäin antoisa prosessi. Yksilötehtävät tukevat itseymmärryksen syvenemistä. Kun sanoitat itseäsi kumppanille, hän voi ymmärtää sinua syvemmin.

Avoin ja toista kunnioittava puhuminen sekä toisen aktiivinen kuunteleminen lisäväät keskinäisen ymmärryksen lisäksi läheisyyttä. Yhteinen ponnistelu kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä.

Vaikka työskentelyn lopputuloksena ei olisikaan yhteinen tulevaisuus, se voi tarjota runsaasti ymmärrystä siitä, mitä teille kahdelle tapahtui, ja antaa eväitä tulevaisuutta varten. Uusi parisuhde onnistuu parhaiten silloin, kun osaa välttää vanhat sudenkuopat ja tietää, mitä suhteelta haluaa.

Solmuja parisuhteessa- parineuvojan tai ryhmäohjaajan tehtävänä on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti haluttuun suuntaan ja olla ulkopuolinen peili parin tilanteesta. Tarvittaessa toimin ”tulkkina” kumppaneiden välillä. Nostan esiin huomioitani ja avaan näkökulmia. Kerron myös parisuhdetutkimuksista saaduista hyvistä käytännöistä - teistä riippuu, koetteko ne toimiviksi ja sovellettavaksi oman suhteeseenn.

Tärkein tehtäväni on luoda hyvä ja avoin ilmapiiri keskusteluille niin, että tärkeät asiat tulevat sanotuiksi ja kuulluiksi. Vuorovaikutustaidot kehittyvät vain harjoittelemalla.

Mitä hyötyä Solmuja parisuhteessa ® -työskentelystä on?

Saat Solmu-prosessista juuri niin paljon hyötyä, kuin siihen sitoudut, pistät aikaasi ja energiaasi.

Mikä kenellekin on iso ja pieni hyöty on suhteellista. Jollekin pienikin muutos ajattelussa, uskomuksissa, minäkuvassa, tunteissa ja käytöksessä on mullistavan suuri! Muutokset seuraavat usein toisiaan.

Parisuhteessa kumppanit reagoivat toisiinsa hyvässä ja pahassa. Kun sinä muutut, suhdekin muuttuu.

Jonottamatta apua parisuhdepulmiin

Avun saaminen parisuhteen pulmiin voi olla vaikeaa, kun kuntien ja seurakuntien ilmaiseen pari- ja perheterapiapalveluihin sekä perheneuvontaan on pitkät jonot. Parisuhdekriisissä harva haluaa jonotella - sitähän ehtii jo erota jonotaessaan. Solmut myös tuppaavat tiukentumaan ja lisääntymään ajan kuluessa, jos niihin ei tartu.

Parisuhdekoulu tarjoaa maksullisia parisuhdepalveluita jonottamatta. Voit tulla vastanotolleni päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Valmennan Lahdessa ja sopimuksen mukaan Helsingissä, Juvalla ja verkon kautta SKYPEssä. On mahdollista toteuttaa Solmu-sarja myös hotelliviikkonloppuina Lahdessa.

Kiinnostaako Solmu-hotelliviikonloput Lahdessa? Sovimme teille sopivan aikataulun sovituille reissulle Lahteen. Silloin valmennan teitä peräkkäisinä päivinä viikonloppuna tai arkena. Yhden valmennussession kesto on 2 t. Seuraava tapaaminen sovitaan teille sopivan ajan päähän. Maksatte erikseen valmennuksen ja majoituksen. Lisää Solmu-menetelmästä

Lähdemmekö yhteiselle muutosmatkalle?


Ottakaa ensimmäinen askel kohti parempaa. Kun aloitatte nyt, vuoden päästä huomaatte, että se kannatti.

Parisuhdevalmentaja Sinikka Kiviluoma, Parisuhdekoulu www.parisuhdekoulu.com Ota yhteyttä Sinikka, puh. 040 555 0079

"Onnellisia parisuhteita ei synny - ne rakennetaan". (Parisuhdekoulu)

Parisuhdekoulu

Olen parisuhdevalmentaja Sinikka Kiviluoma Parisuhdekoulusta.

 

Olen FM, monipuolisesti koulutettu parisuhdevalmentaja ja Solmuja parisuhteessa ® -parineuvoja ja ryhmäohjaaja sekä ratkaisukeskeinen valmentaja.

Lue taustastani lisää

 

Vastaanotto
 

Lahti, Juva ja etänä (Teams)

 

Parisuhdepalvelut
 

 

Maksuton alkukartoitus ennen ensimmäistä valmennusta. 

 

Parisuhdepalvelut

Hinnasto

Asiakkaat kertovat

Yhteystiedot

Seuraa
  • Facebook Basic Square
Tuoreimmat
Arkisto
Etsi asiasanoittain
bottom of page