top of page

PARISUHDEVALMENTAJA

Kiva tutustua!

 

Olen parisuhdevalmentaja Sinikka Kiviluoma Lahden Karistosta. Valmennan sopimuksen mukaan myös Juvalla; myös valmennus etänä (Teams) sopii. Lisäksi olen tehnyt Arkirakkaus-verkkovalmennusohjelman niille, jotka haluavat työskennellä parisuhdeaiheiden parissa kotosalla omaan tahtiin. 
 
Erikoisalaani on pariviestintä: parisuhteen vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä keskusteluanalyysi. Olen taustaltani ratkaisukeskeinen valmentaja, filosofian maisteri (viestintä-, kieli- ja kasvatustieteilijä) ja opettaja. 
Korjaan työkseni parisuhteita. Minusta vanhaa kannattaa aika monessa tapauksessa - mutta ei kaikissa - korjata eikä hankkia uutta. Olen siis parisuhteiden suutari. 
 
Koen olevani vahvasti i-to-i -alalla eli ihminen ihmiselle. Teen töitä suurella sydämellä ja koko persoonallani enkä piiloudu asiantuntijan viittaan - toki sitäkin olen tällä laajalla koulutuksella. 
 
Olen ollut rinkuloissa saman miehen kanssa kohta 30 vuotta. Tiedän omakohtaisesti, ettei parisuhdeonni kukoista tekemättä mitään sen eteen. "Rakkaustöitä" tarvitaan joka päivä! Kesto-onnea ei tietysti ole kenelläkään - parisuhde on ainaista liikettä, koska ihmiselämä on ainaista kasvua.
 
Jos et ole syntynyt vimosen päälle valmiina, parisuhdetaitaitoja voi onneksi kehittää vaikkapa parisuhdevalmennuksen avulla, ja ottaa oppia ja arjen työkaluja omaan parisuhteeseen parisuhde- ja onnellisuustutkimuksen parhaasta annista. Myös "oman pään sisäinen" työskentely parantaa itsetuntemustasi - ja sitä kautta sinua kumppanina. 
 
Lähdetkö kanssani matkalle kohti parempaa tulevaa? Olen matkaoppaana ja kanssakulkijana, lampun pitelijänä jotta näet seuraavan askelen paikan, peiliseinänä ajatuksillesi, haastajana, tukijana ja innostajana.
 
Tärkein tehtäväni on oivalluttaa sinua ja luoda usko paremmasta tulevaisuudesta.
 
Onni nimittäin kuuluu kaikille! Onnellinen parisuhde on iso voimavara elämässä. 

 

Asiakkaitteni kokemuksia 

Sinikka ja Parisuhdekoulu mediassa.

 

Koulutukseni

Opettajana uskon jatkuvaan lisäkoulutukseen myös oman ammattitaitoni kehittämisessä.

Yliopistot

Jyväskylän yliopisto

filosofian maisteri FM, ammatillinen aineenopettaja

  • soveltava kielitiede: vuorovaikutustaidot ja keskusteluanalyysi, kulttuurien välinen viestintä, miesten ja naisten kielenkäyttötyylitutkimus, psyko-, neuro- ja sosiolingvistiikka, pragmatiikka, nonverbaalinen viestintä ja työyhteisöviestintä

  • aineopinnot ja syventäviä opintoja (gradu keskusteluanalyysistä)

 

  • romaaninen filologia, syventävät opinnot

  • englantilainen filologia, aineopinnot
     

  • kasvatustiede, perusopinnot sekä kasvatus- ja kehityspsykologian lisäopintoja

  • yleinen kirjallisuus, perusopinnot

  • journalistiikka, perusopintoja

 

Täydennyskoulutus yliopistossa työn ohessa:

 

Lapin yliopisto
 

Rakkaus- ja sosiaalipsykologian koulutuskokonaisuus

kasvatuspsykologian koulutuskokonaisuus (professori Kaarina Määttä)

 

Ihmisen vahvuuksien tukeminen
positiivisen psykologian koulutuskokonaisuus

kasvatuspsykologian opintoja (professori Satu Uusiautti)

 

Valmennus- ja parisuhdeosaamiseni

Olen monipuolisesti koulutettu valmentaja. Minulla on parisuhdevalmentajan, ratkaisukeskeisen valmentajan, elämäntaidonvalmentajan ja NLP Master Coachin tutkinnot. Pohjakoulutukseltani olen FM ja opettaja.

 

Parisuhdekeskus Kataja 

 

PariAsiaa-parisuhdeluentojen ohjaajakoulutus 
mm. tunnetaidot, seksuaalisuus ja parisuhteen ristiriidat


Solmuja parisuhteessa ® -parineuvoja ja ryhmäohjaaja

12 opintopisteen monimuotokoulutus parisuhdetyön ammattilaisille (72 oppituntia, 10 kahden tunnin raportoitua valmennusta asiakasparille, hyväksytty asiakaspalaute, työnohjaus ja oppimistehtävät)

 

Tutustu Solmuja parisuhteessa ® -työskentelyyn

 

Elämäntaidon Valmennusakatemia Namaste Oy

MB-Elämäntaidon valmentaja

ICF (International Coach Federation) -akkreditoima koulutusohjelma

 

Lisäksi olen käynyt Namasteella useita valmentajille suunnattuja lisäkoulutuksia, mm. parisuhdevalmennuksesta.

 

Helsingin kesäyliopisto

ReTeaming Coach (ratkaisukeskeinen valmentaja)

Ratkaisukeskeise valmentajan koulutus (Ben Furmanin ja Tapani Aholan sertifioima koulutus): työyhteisö-, ryhmä- ja yksilövalmentaja

 

Vantaan Aikuisopisto

NLP Master Practitioner (syventävät NLP-opinnot)

NLP Master Practitioner-koulutus on vuoden pituinen kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus omasta kehittymisestä, vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja ajattelutaidoista.

 

Helsingin Aikuisopisto

NLP Practitioner

 

True Hearts

NLP Coach

Muu koulutus

Enneagrammikoulutukset (persoonallisuustyyppikoulutukset) työn ohessa

 

Lahden Aikuisopisto

Enneagrammi – itsetuntemukseen ja ihmistuntemukseen

Enneagrammi ja vaistovariantit – kolme vaistonvaraista viettiä

 

Namaste
MB-Elämäntaidonvalmentaja -koulutuksen enneagrammijakso

Enneagrammiteorian sosiaaliset vuorovaikutustyylit ja vaistoversiot -koulutus

Enneagrammi: Parisuhde ja persoonallisuustyyppien rakkausprofiilit (osa 1 ja osa 2)

 

Suomen Enneagrammiyhdistys ry

Enneagrammi puhuu rakkauden kieltä

 

UP Parners
Enneagrammi - erilaisuus työelämässä. Erilaiset hyvät tyypit työssä.

Mielenterveys elämäntaitona
MTEA1-koulutus yrittäjille: Mielenterveys osana terveyttä ja hyvinvointia, Tunnetaidot, Elämän kriisit, Työhyvinvointi ja Stressinhallinta

 

Viestintäosaamiseni

Olen työskennellyt noin 15 vuotta viestinnän eri tehtävissä viestintäkonsulttina, työyhteisöviestinnän kehittämistehtävissä, verkkopäätoimittajana ja tiedottajana.

 

FM-tutkinnossani opiskelin mm. soveltavaa kielitiedettä (kieli, vuorovaikutus ja viestintä), työyhteisöviestintää, vieraita kieliä (lisäksi gender studies, miesten ja naisten kielenkäyttötyylit), kulttuurienvälistä viestintää (intercultural communication) ja kasvatustieteitä. Valmistuin ammatilliseksi aineenopettajaksi. Lisäopinnot Helsingin ja Lapin yliopistossa. 

 

Infor

ProCom-VPD viestintäpäällikködiplomi

 

Markkinointi-instituutti

MTi tiedottajadiplomi (30 op)

 

Jatkuvasti viestinnän lisäkoulutuksia työn ohessa.

 

Opetusalan osaamiseni

Olen pätevä opettaja ja kasvatustieteilijä. Olen opettanut eri kouluasteilla niin lapsille, nuorille kuin aikuisille kieliä, kulttuurien välistä viestintää sekä kirjoittamista (peruskoulu 5. – 10 lk., ammattikorkeakoulu, kansanopisto ja kansalaisopisto).

 

Lisäksi olen pitänyt yli sata koulutustilaisuutta työyhteisöille.

 

Lahden muotoiluinstituutti

ammatillinen aineenopettajankoulutus (auskultointi, 25 ov) sekä

yleispedagogisia opintoja (15 ov)

Muuta
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Tavastia 

Bisnessvirittämö, Aava & Bang

Olen asunut Britanniassa, Belgiassa (opinnot Liègen yliopistossa) ja Ranskassa. 

 

Pistäpä seurantaan

FB
https://www.facebook.com/Parisuhdekoulu

Youtube

YouTube-tili Parisuhdekoulu

Instagram 

https://www.instagram.com/parisuhdekoulu/

Arkirakkaus-parisuhdekurssi verkossa
Parisuhdevalmentaja Sinikka Kiviluoma, Parisuhdekoulu
Videot Sinikasta

Katsopa oheiset videot, joissa Sinikka kertoo itsestään ja työstään.
 
Mitä parisuhdevalmennus on ja kenelle se sopii?
Kolmas video:
Mikä on Arkirakkaus-verkkokurssi ja kenelle se sopii?
PALAUTTEITA

"Valmentaja on tavattoman kannustava, avoin ja vastaanottava ihminen. Hänestä ei välity puolueellisuutta eikä ennakkoasenteita saati tuomitsevuutta."
"Silmiä avaavaa!"
"Tulimme ja lähdimme hymyssä suin ja saimme taas toisistamme uusia
oivalluksia! Osaat tosi hienosti viritellä turvallisen, arvostavan ja iloisen ilmapiirin keskustelulle!!
 
"Keskustelut aukaisee tilannetta kivasti puolueettomassa kehyksessä. Itselleni on ollut helpottavaa löytää selvyys siihen, miksi reagoin ja mihin reagoin."
 
"Valmennus auttoi minua erinomaisesti harkittujen päätösten tekemisessä parisuhteeni hyväksi."
 
"Työskentelymenetelmät ja valmentajan työskentely olivat erinomaisia, ja auttoi minua jäsentämään hyvin solmutilannetta: miten ja miksi olemme joutuneet siihen."
 
“Sinikka on huippuvalmentaja. Luonteva, ammattitaitoinenja kekseliäs. Äärimmäisen tilannetajuinen ja empaattinen. Silti jämäkkä ja ryhdikäs, jotta asiat rullaavat ja menevät eteenpäin."
 
"Valmentaja sai minut puhumaan ja ajattelemaan."
 
”Hakeuduin valmennukseen ennen isoja elämänmuutoksia ja päätöksiä. Joka kerta menin hyvin mielin valmennukseen ja sieltä pois."
"Vaikka tunteista paljon puhuttiinkin, tyylisi sopii myös sellaiselle, joka karttaa ”tunnehömppää” tai ”terapeuttista” lähestymistapaa."
"Valmentaja on helposti lähestyttävä, avoin, asioihin laajasti perehtynyt ja innostunut.  Koin olevani ainutlaatuinen omassa tilanteessani. Olit keskittynyt juuri minuun."
 
"Sain paljon uusia näkökulmia asioihin ja lähestymistapoja tilanteisiin, missä on parannettavaa, ja tsemppausta hankaliin tilanteisiin."
 
"Tein pieniä muutoksia arkeen ja tottumuksiin, millä saa paljon kaikkea ihanaa aikaan. Pieni oivallus tuli moniin asioihin ja siihen, että kyllä minäkin tähän pystyn." 
 
"Valmentajan työskentely oli erinomaista. Valmentaja on mielestäni hyvin positiivinen ja helposti lähestyttävä, siinä mielessä turvallinen henkilö."
 
"Tämä valmennus on vapaa erinäköisistä ismeistä keskittyen vain ihmisiin. Mekin olemme olleet muussakin parityössä ja kyllä tämä oli parasta."
 
"Saimme keskustella tunneasioista ohjatusti, mikä antoi meille uusia näkökulmia toisen tavasta ajatella."
 
"Valmentaja on oikein "jalat maassa", joten meidän oli todella helppo avautua jo heti ensi kerrasta. Miellyttävä, inhimillinen ohjaustyyli. Hyvä kun tämä ei ole terapiaa vaan valmennusta, tai pikemminkin parisuhdekoulu."
"Kiitos Sinikka ammattitaitoisesta ohjauksesta. Näillä eväillä on hyvä rakentaa parempaa parisuhdetta. Oli hyvin silmiä avaavaa."

 

Lue lisää
 

 

bottom of page