VALMENNUKSEN HYÖDYT 

Onko parisuhdevalmennuksesta, pariterapiasta tai parisuhdeneuvonnasta mitään hyötyä? Eikö me itse osata puhua keskenämme? 

 

Saat valmennuksesta juuri niin paljon hyötyä, kuin siihen sitoudut: pistät aikaasi ja energiaasi sekä itseäsi siihen likoon. Mikä kenellekin on iso ja pieni hyöty on suhteellista. Jollekin pienikin muutos ajattelussa, uskomuksissa, minäkuvassa, tunteissa ja käytöksessä on mullistavan suuri! Muutokset seuraavat usein toisiaan.

 

Usein ensimmäinen askel on se vaikein. Sitten vaan otat uuden askeleen, ja toisen heti perään. Koko muutosmatka kuljetaan askel kerrallaan. Minä autan Sinua valmentajana jatkamaan ja pysymään reitillä.

 

Lue Syitä tulla parisuhdevalmennukseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
Parisuhdevalmennuksessa

 

 • saat uusia näkökulmia tilanteeseen tai ongelmaan

 • saat turvallisen ympäristön, jossa puhua selkeärakenteisesti ja ohjatusti vaikealta tai sekavalta tuntuvasta tilanteesta

 • valmentaja seuraa sovittujen muutosten tapahtumista ja vauhdittaa niitä

 • yhteiselämän taitosi kehittyvät

 • vuorovaikutustaitosi kehittyvät: osaat ilmaista tarpeesi ja tahtosi selkeästi ja osaat myös kuunnella kumppaniasi pyrkien ymmärtämään sen, mikä on hänelle tärkeää (vuorovaikutustekniikat)

 • ongelmanratkaisutaitosi kehittyvät: osaat nähdä tilanteen eri näkökulmista ja hakea ratkaisua - usein kompromissia - rakentavasti eikä repien

 • huomaat valmentajan avulla perhetaustojen ja kulttuurierojen vaikutuksen ja niiden aiheuttamien odotusten vaikutuksen parisuhteeseen

 • tietämys parisuhdetutkimuksista saaduista hyvistä käytännöistä lisääntyy sovellettavaksi omaan parisuhteeseen

 • mietit ja kokeilet käytännössä itsellesi sopivia tapoja piristää ja vahvistaa parisuhdettanne

 

Asiakkaiden kokemia hyötyjä parisuhdevalmennuksesta

 

 • kykyä ymmärtää enemmän itseään ja toista

 • varmempaa tunnetta siitä, että on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi

 • useampia vaihtoehtoisia puhetapoja

 • enemmän keskustelua

 • vahvempaa omanarvontuntoa

 • vihamielisyyden vähenemistä

 • uusia vaihtoehtoja riitelylle

 • uusia ja tehokkaampia tapoja käsitellä päivittäisiä tilanteita

 • parempia ratkaisuja suurissa kysymyksissä

 • uusia mahdollisuuksia olla läheinen

 

Sinun on helpompi onnistua tavoitteissasi, kun valmentajan tukemana  itseluottamus, toiveikkuus, sinnikkyys ja optimistisuus lisääntyvät. Optimismista kumpuaa luovuus hakea ratkaisuja sieltäkin, mistä niitä ei osaa ensiksi hakea. Myös asennettaan voi kehittää, vaikka ihminen kovin muutosvastarintainen ja mukavuudenhaluinen onkin. Itseluottamus taas rakentuu onnistumisista.

 

Parisuhdevalmennus ei ole pariterapiaa eikä siitä saa Kela-korvausta.

 

Lue valmennuspalveluistani

 

 

Onnellisia parisuhteita ei synny, ne rakennetaan.

 

Asiakas kertoo

Sinikka on huippuvalmentaja - luonteva, ammattitaitoinen, kekseliäs, äärimmäisen tilannetajuinen ja empaattinen silti jämäkkä ja ryhdikäs jotta asiat rullaavat ja menevät eteenpäin."

 

Asiakkaat kertovat

© Parisuhdekoulu | Sinikka Kiviluoma | 2015