top of page

VALMENNUKSEN HYÖDYT 

Saat selkeyttä, tukea ja uusia näkökulmia tilanteeseesi.
Onnellinen parisuhde tuo paljon hyvinvointia, voimia ja iloa elämään. Vastaavasti onneton suhde vie viimeisetkin voimat ja elämänilon. 
Onni kuuluu kaikille! Valmennan aina onnellisempaa ihmistä, joka luottaa itseensä ja kykyynsä tehdä hyviä valintoja ja ratkaisuja.
Parisuhdetaitoja voi kehittää siinä missä muitakin taitoja. Opi uutta!
Miten voisin olla Sinulle avuksi? 

Onko parisuhdevalmennuksesta, pariterapiasta tai parisuhdeneuvonnasta mitään hyötyä? Eikö me osata puhua ja ratkoa ongelmamme ihan keskenämme? Jos menisi vaikka lomalle silläkin rahalla? 

 

Saat valmennuksesta juuri niin paljon hyötyä, kuin siihen sitoudut: pistät aikaasi, energiaasi ja itseäsi siihen likoon. Mikä kenellekin on iso ja pieni hyöty on suhteellista. Jollekin pienikin muutos ajattelussa, uskomuksissa, minäkuvassa, tunteissa ja käytöksessä on mullistavan suuri! Muutokset seuraavat usein toisiaan.

 

Usein ensimmäinen askel on se vaikein. Sitten vaan otat uuden askeleen, ja toisen heti perään. Koko muutosmatka kuljetaan askel kerrallaan. Minä autan Sinua valmentajana jatkamaan ja pysymään reitillä.

 

Lue Syitä tulla parisuhdevalmennukseen

 

 

 

 

 

Parisuhdevalmennuksessa

 

 • saat uusia näkökulmia tilanteeseen tai ongelmaan

 • saat turvallisen ympäristön, jossa puhua selkeärakenteisesti ja ohjatusti vaikealta/sekavalta tuntuvasta tilanteesta

 • valmentaja seuraa sovittujen muutosten tapahtumista vauhdittaen niitä

 • yhteiselämän taitosi (mm. sopuisuus- ja joustavuustaidot) kehittyvät

 • vuorovaikutustaitosi kehittyvät: osaat ilmaista tunteesi, tarpeesi ja tahtosi selkeästi ja osaat myös kuunnella kumppaniasi pyrkien ymmärtämään sen, mikä on hänelle tärkeää (vuorovaikutustekniikat)

 • ongelmanratkaisutaitosi kehittyvät: osaat nähdä tilanteen eri näkökulmista ja hakea ratkaisua - usein kompromissia - rakentavasti eikä repien

 • huomaat valmentajan avulla perhetaustojen ja kulttuurierojen vaikutuksen ja niiden aiheuttamien odotusten vaikutuksen parisuhteeseen

 • tietämys parisuhdetutkimuksista saaduista hyvistä käytännöistä lisääntyy sovellettavaksi omaan parisuhteeseen

 • ymmärrät erilaisia "rakkauden kieliä" kuin omasi

 • mietit ja kokeilet käytännössä itsellesi sopivia tapoja piristää ja vahvistaa parisuhdettanne

 

Asiakkaiden kokemia hyötyjä parisuhdevalmennuksesta

Asiakkaani nostavat palautteissa esiin mm.

 

 • kyky ymmärtää enemmän itseään (itsetuntemus) ja toista 

 • varmempi tunne siitä, että on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi 

 • hallitsee useampia vaihtoehtoisia puhetapoja eri tilanteissa

 • suhteessa on enemmän keskustelua: keskusteleva, avoin kulttuuri juurtuu puhumattomuuden tilalle

 • vahvempi omanarvontunto ja itsetunto: itsensä ja toisen hyväksyminen omana itsenään

 • vihamielisyyden vähenemistä ja hyväksyvyyden ja kiitolisuuden lisääntymistä

 • uusia vaihtoehtoja riitelylle: vakeatkin asiat puhutaan rauhallisesti läpi

 • uusia ja tehokkaampia tapoja käsitellä päivittäisiä tilanteita ja viestintäkolareita

 • parempia ratkaisuja suurissa kysymyksissä: mietitään yhdessä isoja linjauksia ja päätöksiä

 • uusia mahdollisuuksia olla läheinen: läheisyyden tunteen lisääntyminen

 • ydenvertaisuuden lisääntyminen: elämänkumppanuus ja saman suuntaan katsominen

 

Sinun on helpompi onnistua tavoitteissasi, kun valmentajan tukemana  itseluottamus, toiveikkuus, sinnikkyys ja optimistisuus lisääntyvät. Optimismista kumpuaa luovuus hakea ratkaisuja sieltäkin, mistä niitä ei osaa ensiksi hakea. Myös asennettaan voi kehittää, vaikka ihminen kovin muutosvastarintainen ja mukavuudenhaluinen onkin. Itseluottamus taas rakentuu onnistumisista.

Hyötyjä isossa kuvassa

 • Jos voit parisuhteesa ja elämässäsi huonosti, se vie paitsi terveyden myös elämänilon - ja rahat, sillä sairastelu se vasta maksaa (yksilölle ja yhteiskunnalle). Toimiva parisuhde lisää tutkitusti terveyttä ja onnellisuutta. 

 • Ero käy kalliiksi ja aina monen elintaso laskee kahden kodin ja elatusmaksujen myötä. 

 • Perhe ja lähipiiri kärsivät huonon parisuhteen ilmapiiristä. Lapsille vanhempien hyvä suhde ja hyvän parisuhteen malli tarjoaa hyvät eväät omiin ihmissuhteisiin. Huono malli ikävä kyllä myös "opetetaan" jälkikasvulle omassa "kotiteatterissa".

 • Hyvinvoiva ihminen jaksaa töissä. Parisuhdekriisissä olevan voimat kuluvat oman tilanteen kanssa selviämiseen.

 

Parisuhdevalmennus ei ole pariterapiaa eikä siitä saa Kela-korvausta.

 

Lue valmennuspalveluistani

 

 

Onnellisia parisuhteita ei synny, ne rakennetaan.

 

Asiakas kertoo

Sinikka on huippuvalmentaja - luonteva, ammattitaitoinen, kekseliäs, äärimmäisen tilannetajuinen ja empaattinen silti jämäkkä ja ryhdikäs jotta asiat rullaavat ja menevät eteenpäin."

 

Asiakkaat kertovat

Copyright tuotteet, tuotemerkit, sisällöt ja kuvaoikeudet Parisuhdekoulu 2022
bottom of page