top of page

SYITÄ TULLA PARISUHDE-VALMENNUKSEEN

Valmennusasiakkaillani on monia syitä hakeutua parisuhdeammattilaisen pakeille.
 
Yleisimmät syyt ovat läheisyyden puute, yksinäisyys, tyytymättömyys, suhteen riitaisuus ja vuorovaikutuksen ongelmat. Tunteista ja tarpeista puhuminen koetaan vaikeaksi. Monen suhteessa on myös ongelmia luottamuksen ja arvostuksen kanssa. Ns. ikiriitoja (samoista aiheista) on useilla. 
 
Parit katuvat usein sitä, etteivät hakeneet apua paljon aiemmin. Amerikkalaistutkimusten mukaan ammattilaisen pakeille hakeudutaan keskimäärin kuusi vuotta liian myöhään.
Katso video Sinikasta parisuhdevalmentajana
Katsopa oheinen video, jossa Sinikka kertoo itsestään ja työstään. Mitä parisuhdevalmennus on ja kenelle se sopii?

 

Parisuhdekoulu, parisuhdeterapia, onnellinen parisuhde
Asiakkaiden kokemia hyötyjä parisuhdevalmennuksesta
 

Lue asiakaspalautteitani

 

 • kyky ymmärtää enemmän itseä ja toista

 • varmempi tunne siitä, että on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi

 • arvostus on lisääntynyt

 • toisen huomioon ottaminen on lisääntynyt

 • enemmän ja syvempää keskustelua

 • keskustelua ilman jatkuvia riitoja

 • vahvempi omanarvontunto ja itsetunto ja -tuntemus

 • selkeämmät omat rajat ja niistä viestiminen kumppanille

 • yleinen vihamielisyys vähentynyt

 • uusia vaihtoehtoja pulmakysymyksiin

 • tehokkaampia työkaluja käsitellä päivittäisiä, toistuvia tilanteita

 • parempia ratkaisuja suurissa kysymyksissä

 • selkeitä pelisääntöjä

 • uusia mahdollisuuksia olla läheinen - tunneyhteys lisääntyi

 • parempaa seksiä ja intiimiä suhdetta sekä luontevampaa kosketusta

Yleisiä parisuhdeongelmia

 

 • rakkauden ja läheisyyden puute (hiipunut tunneyhteys)

 • arvostuksen ja kunnioituksen puute

 • luottamuksen puute: epävarmuus, epäluottamus kumppaniin

 • huomion puute

 • pettäminen, uskottomuus ja mustasukkaisuus

 • yksinäisyys: toinen tuntuu poissaolevalta ja etäiseltä

 • eron uhka: pysyäkö yhdessä vai erota?

 • riitely, vuorovaikutusongelmat ja heikot tunnetaidot ja ongelmanratkaisutaidot

 • seksuaaliset ongelmat ja fyysisen läheisyyden (hellyyden ja seksin) puute

 • erilaiset arvot ja tavoitteet elämässä

 • ajankäytön haasteet

 • päihteiden käyttö (parisuhde jää kakkoseksi)

 • vanhemmuuden haasteet tai lapsettomuus

 • perheeseen (lähipiiriin) tai parisuhteeseen kohdistuvat kriisit, kuten työttömyys, sairastuminen, taloudelliset ongelmat ja läheisen menetys

 • oma ikäkriisi tms. heijastuu parisuhteeseenkin (muutos)

 • omat tarpeet eivät toteudu suhteessa

 

Ota ensi askel kohti parempaa parisuhdetta.

Parisuhdevalmennuksessa
 • saat uusia näkökulmia tilanteeseen tai ongelmaan

 • saat turvallisen ympäristön, jossa puhua selkeärakenteisesti ja ohjatusti vaikeasta, sekavasta tilanteesta

 • haet uutta suuntaa suhteelle (tarve muutoksille ilmeinen)

 • valmentaja seuraa sovittujen muutosten tapahtumista ja vauhdittaa muutoksia

 • yhteiselämän taitosi eli parisuhde- ja kumppanuustaitosi kehittyvät

 • vuorovaikutustaitosi kehittyvät: opit ilmaisemaan tarpeesi ja tahtosi selkeästi ja kuuntelemaan kumppaniasi pyrkien ymmärtämään sen, mikä on hänelle tärkeää (vuorovaikutustekniikat)

 • ongelmanratkaisutaitosi kehittyvät: osaat nähdä tilanteen eri näkökulmista ja hakea ratkaisua - usein kompromissia - rakentavasti eikä repien 

 • huomaat valmentajan avulla persoonallisuus- ja temperamenttityyppien, perhetaustojen ja kulttuurierojen vaikutuksen ja niiden aiheuttamien odotusten ja tiedostamattomien mallien vaikutuksen parisuhteeseen

 • tietämys parisuhdetutkimuksista saaduista hyvistä käytännöistä lisääntyy sovellettavaksi omaan parisuhteeseen

 • mietit ja kokeilet käytännössä itsellesi sopivia tapoja piristää ja vahvistaa parisuhdettanne

Sinun on helpompi onnistua tavoitteissasi, kun valmentajan tukemana itseluottamus, toiveikkuus, sinnikkyys ja optimistisuus lisääntyvät. Optimismista kumpuaa luovuus hakea ratkaisuja sieltäkin, mistä niitä ei osaa ensiksi hakea.

 

Myös asennettaan voi kehittää, jos se ei palvele tavoitetta - vaikka ihminen kovin muutosvastarintainen ja mukavuudenhaluinen onkin. Itseluottamus taas rakentuu onnistumisista.

 

Parisuhdevalmennus ei ole pariterapiaa eikä siitä saa Kela-korvausta.

 

Lue valmennuspalveluistani

 

 

Onnellisia parisuhteita ei synny, ne rakennetaan.

"Parisuhdekoulu antoi kyllä avaimia ja ajatuksia. Oivalsin, että nyt on tie auki sille, että kumpikin ottaa vastuuta suhteesta. Tämä oli meille ehdottomasti hyvä juttu!"
Onnellinen parisuhde
ASIAKASPALAUTTEITA

"Valmentaja on tavattoman kannustava, avoin ja vastaanottava ihminen. Hänestä ei välity puolueellisuutta eikä ennakkoasenteita saati tuomitsevuutta. 
 
Keskustelut aukaisee tilannetta kivasti puolueettomassa kehyksessä. Itselleni on ollut helpottavaa löytää selvyys siihen, miksi reagoin ja mihin reagoin."
 
"Parisuhdeneuvonta auttoi minua erinomaisesti harkittujen päätösten tekemisessä parisuhteeni hyväksi."
 
"Työskentelymenetelmät ja parineuvojan työskentely olivat erinomaisia, ja auttoi minua jäsentämään hyvin solmutilannetta: miten ja miksi olemme joutuneet siihen."

"Kiitos ajatuksia herättelevästä ja mielenkiintoisesta vuorovaikutustaitojen valmennuksesta. Tuntuu, että olit hyvin perehtynyt tilanteeseemme etukäteen. Pääsimme aidosti kiinni juuri meille tärkeisiin teemoihin."
 
"Yhdistelit oivallisesti teoriaa ja omia sekä muiden kokemuksia, mikä havainnollisti asioita laaja-alaisesti."
 
"Olit helposti lähestyttävä ja riittävän jämäkkä - arvostimme sitä, että sanoit asioita suoraan ja rehellisesti, mutta kertaakaan ei tullut tunnetta että jompaa kumpaa olisi syytetty, syyllistetty tai arvosteltu ja se oli erityisen tärkeää."
 
"Asioista oli turvallista puhua, ja jäi tunne, että olisit kyennyt pitämään tilanteen kasassa, vaikka tunteet olisivatkin nousseet enemmän pintaan."
 
“Sinikka on huippuvalmentaja. Luonteva, ammattitaitoinen, kekseliäs, äärimmäisen tilannetajuinen ja empaattinen. Silti jämäkkä ja ryhdikäs, jotta asiat rullaavat ja menevät eteenpäin."
 
”Hakeuduin valmennukseen ennen isoja elämänmuutoksia ja päätöksiä. Joka kerta menin hyvin mielin valmennukseen ja sieltä pois."

" Olemme saaneet paremman keskusteluyhteyden ja uusia työkaluja, joiden avulla jatkamme eteenpäin."

 
"Sain paljon uusia näkökulmia asioihin ja lähestymistapoja tilanteisiin, missä on parannettavaa, ja tsemppausta hankaliin tilanteisiin."

"Itselleni suurin oivallus oli ymmärtää kumppanin erilaisuus: miten eri tavalla ja eri lähtökohdista hän näkee, kokee ja tuntee asioita ja kuinka häntä ei siksi voi suoraan omista lähtökohdistani käsin yrittääkään ymmärtää. 
 
Sekin herätteli, millaisia tunteita minun käytökseni toisessa herättää ja millaisena toimintani hänen näkökulmastaan näyttää - ymmärsin konkreettisesti, missä asioissa minun on käyttäytymistäni muutettava."
 
"Tein pieniä muutoksia arkeen ja tottumuksiin, millä saa paljon kaikkea ihanaa aikaan. Pieni oivallus tuli moniin asioihin ja siihen, että kyllä minäkin tähän pystyn." 
 
Lue lisää
 
Copyright tuotteet, tuotemerkit, sisällöt ja kuvaoikeudet Parisuhdekoulu 2022
bottom of page